20230919_Uns altres_g.04b Alteracions nucli urbà (2.500)