20230919_Uns altres_g.04a Alteracions terme municipal (15.000)-Default-000