20230919_Uns altres_d.06 Alteracions nucli urbà (2.500)