20230919_Uns altres_d.04a Elementes i espais protegits en sòl rústic (15.000)