20230919_Uns altres_d.01 Qualificacions del sòl rústic