20220324_i08 Estructura problemàtiques i àrees homogènies