20201104_Declaració de béns. Bernat Quetglas Jordà