20191219_Justificant de recepció_Rebut_Minuta-2019-S-RC-1678