Publicació i exposició pública de la documentació de la Fase 1, Avanç del PG i POD del municipi de Maria de la Salut

publicació i exposició pública de la documentació de la Fase 1, Avanç del PG i POD del municipi de Maria de la Salut

01_Memoria_informativa_i_justificativa_de_lordenacio_mar_2022

02_Document_Inicial_Estrategic_mar_2022-comprimido

p02_Alternativa_0__Planejament_vigent_Proposta_nucli_urba

p04_Alternativa_1_Creixement_Proposta_nucli_urba

p05_Alternativa_2_Complecio_Proposta_nucli_urba

p06_Alternativa_3_Reduccio_Proposta_nucli_urba

P01 Alternativa 0 Planejament Vigent Proposta Terme Municipal

p03_Proposta_terme_municipal_Alternatives_1_2_i_3…