Resolució provisional de persones admeses i excloses de la comissió de serveis de Policia Local.

7. Resolució de Batlia (Llista provisional admesos)