Aprovació Ordenança municipal reguladora de la convivència i l’oci en l’espai públic del municipi de Maria de la Salut

4. Anunci (Consulta Pública)