Inicdències recollida de residus

La recollida de fems, de vegades, genera incidències que es resolen des de les oficines de la Mancomunitat del Pla de Mallorca (àrea de residus).

Podeu comunicar la vostra incidència a:
1. a/e: residus@mancomunitatplademallorca.net
2. telèfon: 900 901 014 (gratuït) / 971 83 04 41 (Mancomunitat) / 691 823 044 (en cas d’urgència)