L’AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE 36.125,10 € PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE “REACTIVA 2020 AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT”

L’AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE 36.125,10 € PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE “REACTIVA 2020 AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT”

L’Ajuntament de Maria de la salut ha rebut una subvenció de 36.125,10 € per desenvolupar el projecte “Reactiva 2020 Ajuntament de Maria de la Salut”

Aquest programa s’emmarca dins la convocatòria extraordinària de subvencions SOIB REACTIVA 2020. Ha estat promogut pel SOIB i cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc dels Programes Operatius d’Ocupació Juvenil i Regional 2014-2020, per fons de l’Estat a través de Conferència Sectorial i pel Fons per afavorir l’Impuls del Turisme Sostenible (ITS).

La finalitat general d’aquest programa és la contractació de persones aturades que no puguin inserir-se en el mercat laboral a causa de la crisi econòmica derivada de la COVID-19 per tal que puguin mantenir les seves competències professionals i millorar l’ocupabilitat.

A Maria de la Salut realitzarem un total de 5 contractacions a partir del mes de desembre de 2020. Per adaptar millor l’execució a la disponibilitat de recursos i espais aquestes contractacions es faran en dos torns, amb una durada prevista de 4 mesos a jornada completa. Els desocupats destinataris es divideixen en tres línies: Línia 1, joves desocupats menors de 30 anys, Línia 2 desocupats de 30 anys o més aturats de llarga durada i Línia 3, resta de desocupats de 30 anys o més que no compleixin la condició d’aturat de llarga durada. Els perfils professionals oferits per part de l’ajuntament són: peó- peona de brigada, i personal de neteja.

L’Ajuntament de Maria valora molt positivament aquest programa del SOIB que genera feina entre les persones que es troben en atur, fonamental en l’actualitat per la situació de pandèmia. A més a més, per una altra part, suposarà un reforç als departaments de neteja i brigada de l’Entitat Local.

Publicitat, Difusió internet