Convocatòria extraordinària d’ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19 al sector de la restauració.

ConvocatòriaextraordinariaRestauració-Cat

AJUDES A LA RESTAURACIÓ