Ban municipal relatiu a l’Impost sobre Béns Immobles (famílies nombroses)

BAN Municipal pels contribuents de Maria de la Salut que ostentin la condició de titulars de família nombrosa poden sol·licitar a aquesta Batlia una bonificació de la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’exercici 2021, el percentatge de la qual dependrà del valor cadastral de l’immoble, sempre que presentin la sol·licitud abans de dia 31 de desembre de 2020.

20201126_Resolució_Ban municipal IBI 2020