Decret Llistat admessos, data i lloc examen proves selecció Secretari-Interventor interí de l’Ajuntament de Maria de la Salut.

20190611_Resolució_Resol llistat admessos i data examen