Adjudicació definitiva obra “Millores de voreres i eliminació de barreres arquitectòniques”

Acord d’adjudicació definitiva per a l’execució de les obres de ” Millora de voreres i eliminació de barreres arquitectòniques ” ( Convocatòria d’Ajudes de conmpetència municipal del Consell de Mallorca 2018/2019 )

20190424_Acord_Acord i notif Obra Millora Voreres i elim Barreres