L’Ajuntament de Maria posarà en Marxa una web de consultes a la ciutadania

MARIA DE LA SALUT POSARÀ EN MARXA UNA WEB DE CONSULTES A LA CIUTADANIA GRÀCIES A UNA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA DEL CONSELL
INSULAR DE MALLORCA.
El projecte consisteix en la implantació per part d’una empresa experta en la realització de continguts digitals, d’una eina digital de software que permeti posar en marxa diferents processos participatius mitjançant la presentació de consultes de diverses tipologies, votació i presentació de resultats per tal de promocionar la participació ciutadana al Municipi.
La iniciativa part de l’equip de govern local amb la finalitat de donar veu a la ciutadania dins la tendència actual d’una nova forma de governança, aplicant l’ús de les noves tecnologies, a la qual predomini la transparència i la col·laboració en la presa de decisions.
Es posa de manifest la necessitat d’un canvi en el model de presa de decisions que incorpori la ciutadania, i la creació d’aquesta web de consultes, gràcies a l’ajuda del Departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell Insular de Mallorca, implementarà aquesta nova manera de fer política i prestar serveis des de l’Administració.