Subvenció del Consell de Mallorca sobre retirada de residus de construcció i demolició no perillosos de punts d’abocament incontrolat

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’ANY 2018 PER RETIRAR RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ NO PERILLOSOS DE PUNTS D’ABOCAMENT INCONTROLAT, AMB LA FINALITAT DE
LA PRESERVACIÓ AMBIENTAL, DESTINADA ALS AJUNTAMENTS I
ENTITATS LOCALS MENORS DE MALLORCA

cartell difusió projecte valid