Procés de selecció places socorrista a l’Ajuntament de Maria

Documents relatius al procés de selecció per cobrir 2 places de socorrista de l’ajuntament de Maria de la Salut mitjançant concurs.

  • RESOLUCIÓ DE BATLIA APROVANT LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, COMPOSICIÓ TRIBUNAL QUALIFICADOR I DETERMINACIÓ DATA, HORA I LLOC ENTREVISTA.
  • ANNEX AMB LLISTA  DEFINITIVA D’ADMESOS

resol. llistat def. excl-adms., trib., entrev.-3

annex llista definit.. adm.-excl.