Procés de selecció places socorrista a l’Ajuntament de Maria

 

(RESOLUCIÓ DE BATLIA APROVANT LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS I ANNEX AMB LLISTA) 25 de maig

resolució llistat prov. excl-adms.

annex llista prov. adm.-excl.