Decret de batlia aprovació definitiva selecció socorristes

decret batlia aprov. definitiva

Acta procés de selecció per cobrir les 2 places de socorrista.

Acta de de segona entrevista i valoració definitiva relativa…

Acta valoració mèrits i entrevista pel procés de selecció de les places de socorrista.

Acta de valoració mèrits i entrevista + annex amb llistat referent…

Ajuntament informa mes de maig

L'Ajuntament informa - maig

Procés de selecció places socorrista a l’Ajuntament de Maria

Documents relatius al procés de selecció per cobrir 2 places…

Concurs de portades de la Mare de Déu 2018

Envia la teva portada abans de dia 15 a culturamariadelasalut@gmail.com Bases…

Procés de selecció places socorrista a l’Ajuntament de Maria

  (RESOLUCIÓ DE BATLIA APROVANT LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS…

Ajuntament informa. ABRIL

L'Ajuntament informa - abril

L’Ajuntament informa. Mes de març

L'Ajuntament informa- MARÇ