Entrades per batlia

Publicitat ajuda equipaments culturals

L’Ajuntament de Maria de la Salut ha rebut una ajuda del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca mitjançant la convocatòria de subvencions 2021 pel Fons […]

Publicitat ajuda arxius 2021

L’Ajuntament de Maria de la Salut ha rep una ajuda del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca per a la realització del projecte Organització arxiu […]